Uudised

Veeteenuste hinnamuutus alates 01.10.2021

16. august, 2021

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 9-3/2021-007 12.08.2021 hakkavad 01.10.2021 kehtima Kunda linnas järgmised veeteenuse hinnad:

tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,392 €/m³  *
tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,537 €/m³  *
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 1,277 €/m³  *
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 1,490 €/m³  *
tasu sademe ja drenaaživee ning muu pinnase ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest 0,898 €/m³  *

*Hindadele lisandub käibemaks 20%