Joogivee kvaliteet

Tulenevalt sotsiaalministri 24.09. 2019.a määrusele nr. 61 “Joogivee kvaliteedi-ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” nõuetele  koostab OÜ Kunda Vesi ühisveevärgist võetava joogivee kontrolli kava igaks kolmeks aastaks . Joogivee kontrolli kava on kooskõlastatud Terviseameti Ida talituse Lääne-Virumaa esindusega.Joogivee kontrolli kava sisaldab endas:

  1. ühe ööpäeva jooksul tarbitava vee kogust aasta jooksul;
  2. uuritavate kvaliteedinäitajate loetelu;
  3. proovi võtmise kohtade arvu ja nende asukohti;
  4. proovide arvu iga kvaliteedinäitaja kohta ühe nimetatud ajavahemiku jooksul.

Joogivee kontroll jaguneb tava- ja süvakontrolliks.

Joogivee tavakontrolli eesmärk on saada teavet joogivee kvaliteedi ja töötlemise (eriti desinfektsiooni) tõhususe kohta. Joogivee tavakontrolli uuritavate kvaliteedinäitajate loetelu on ära toodud sotsiaalministri 24.09. 2019.a määruses nr. 61 “Joogivee kvaliteedi-ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”

Tavakontrolliks võetakse Kunda linna ühisveevärgist 4 proovi aastas.

Joogivee süvakontrolli eesmärk on saada teavet joogivee vastavusest kõikidele sotsiaalministri 24.09. 2019.a määruse nr. 61 “Joogivee kvaliteedi-ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”  toodud kvaliteedinäitajatele, välja arvatud radioloogilised näitajad, mida tuleb määrata iga kümne aasta tagant.

Süvakontrolliks võetakse Kunda  linna ühisveevärgist 1 proov  aastas.

Joogivee kontrolli andmed Kunda  linna ühisveevärgist  esitatakse kord kvartalis Terviseameti Ida talituse Lääne-Virumaa esindusele.