Teenuste hinnad

Kunda linn

Veevarustus elanikele ja korteriühistutele 1,287 €/m3
Reovee ärajuhtimine elanikele ja korteriühistutele 1,210 €/m3
Veevarustus juriidilistele isikutele 1,442 €/m3
Reovee ärajuhtimine juriidilistele isikutele 1,439 €/m3
Sademe - ja drenaaživee ning muupinnase- ja pinnavee ärajuhtimine 1,069 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks.
Alus: Konkurentsiameti otsus 29.05.2014 nr 9.1-3/14-010