Teenuste hinnad

Kunda linn

Veevarustus elanikele ja korteriühistutele 1,287 €/m3
Reovee ärajuhtimine elanikele ja korteriühistutele 1,210 €/m3
Veevarustus juriidilistele isikutele 1,442 €/m3
Reovee ärajuhtimine juriidilistele isikutele 1,439 €/m3
Sademe - ja drenaaživee ning muupinnase- ja pinnavee ärajuhtimine 1,069 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks.
Alus: Konkurentsiameti otsus 29.05.2014 nr 9.1-3/14-010

Sõmeru vald (Kohala ja Vaeküla küla)

Veevarustus 0,90 €/m3
Reovee ärajuhtimine 1,05 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks.
Alus: Sõmeru Vallavalitsuse määrus nr.1; 16.03.2015

Rägavere vald Ulvi küla

Veevarustus 0,98 €/m3
Reovee ärajuhtimine 0,91 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks.
Alus: Rägavere Vallavolikogu 12.12.2012 määruse nr 73 "Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinna kehtestamine" muutmise määrus 27.03.2013 nr 5