Teenuste hinnad

Kunda linn alates 01.02.2022

Veevarustus elanikele ja korteriühistutele 1,477 €/m3
Reovee ärajuhtimine elanikele ja korteriühistutele 1,278 €/m3
Veevarustus juriidilistele isikutele 1,621 €/m3
Reovee ärajuhtimine juriidilistele isikutele 1,600 €/m3
Sademe - ja drenaaživee ning muupinnase- ja pinnavee ärajuhtimine 0,943 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks.
Alus: Konkurentsiameti otsus 10.12.2021 nr 9-3/2021-013
Hinnad kehtivad alates 01.02.2022

Kunda linn alates 01.11.2022

Veevarustus elanikele ja korteriühistutele 2,056 €/m3
Reovee ärajuhtimine elanikele ja korteriühistutele 1,921 €/m3
Veevarustus juriidilistele isikutele 2,190 €/m3
Reovee ärajuhtimine juriidilistele isikutele 2,117 €/m3
Sademe - ja drenaaživee ning muupinnase- ja pinnavee ärajuhtimine 1,220 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks.
Alus: Konkurentsiameti otsus 26.09.2022 nr 9-3/2022-033
Hinnad kehtivad alates 01.11.2022