Uudised

Veeteenuste hinnamuutus alates 01.02.2022

13. detsember, 2021

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 9-3/2021-013 10.12.2021 hakkavad 01.02.2022 kehtima Kunda linnas järgmised veeteenuse hinnad:

tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,477 €/m³  *
tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,621 €/m³  *
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 1,287 €/m³  *
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 1,600 €/m³  *
tasu sademe ja drenaaživee ning muu pinnase ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest 0,943 €/m³  *

*Hindadele lisandub käibemaks 20%