Uudised

Veeteenuse hinnamuutus alates 01.11.2022

27. september, 2022

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 26.09.2022 nr 9-3/2022-033 hakkavad 01.11.2022 kehtima Kunda linnas järgmised veeteenuse hinnad:

hind KM-ta hind KM-ga
€/m3 €/m3
tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 2,056 2,467
tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 2,19 2,628
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 1,921 2,305
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 2,117 2,540
tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,22 1,464