Uudised

OÜ Kunda Vesi Kunda linna tegevuspiirkonnas alates 1.juulist 2014 kehtima hakkavad uued veeteenuse hinnad

14. mai, 2016

OÜ Kunda Vesi teatab, et vastavalt Konkurentsiameti otsusele 29.maist 2014 nr 9.1-3/14-010 kehtivad alates 1.juulist 2014 OÜ Kunda Vesi Kunda linna tegevuspiirkonnas järgmised veeteenuse hinnad:

  • Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,287 €/m3;
  • Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,442 €/m3;
  • Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 1,210 €/m3;
  • Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 1,439 €/m3;
  • Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,069 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks 20%. Alates 1.juulist 2014 kaob OÜ Kunda Vesi Kunda linna tegevuspiirkonnas ära veeteenuse abonenttasu.