Uudised

Kunda linna ühisveevärgi vesi on kvaliteetne ja ohutu.

03. mai, 2017

Käesolevaga kinnitame, et Kunda linna ühisveevärgi vesi on igati kvaliteetne ja tervisele ohutu. Ühisveevärgi vett monitooritakse regulaarselt ja vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Kunda linna joogivee analüüside tulemused on kätte saadavad OÜ Kunda Vesi kodulehel www.kundavesi.ee ning  Terviseameti kodulehel.

Kunda linna joogivesi vastab 31.07.2001 Sotsiaalministri määrusele  nr 82 (Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid ), määruse leiate siit https://www.riigiteataja.ee/akt/12782324